Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2005, Trường MN Như Nguyệt đã khẳng định thương hiệu tại Bắc Giang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MN Như Nguyệt được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.