TRƯỜNG MẦM NON NHƯ NGUYỆT:  
Được thành lập ngày 12 tháng 12 năm 2005 
Diện tích 2100 m2 tại thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

I/ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
- Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24  tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo chương trình của bộ GD & ĐT.
 Đội ngũ cán bộ, giáo viên :
Tổng số cán bộ , giáo viên : 21
Trong đó :
Ban giám hiệu : 2 (Phó hiệu trưởng kiêm giáo viên lớp 5-6 tuổi)
Giáo viên : 14
Nhân viên : 5
Chuyên môn , nghiệp vụ : 06 Đại học, 5 cao đẳng, 11 trung cấp.
 Học sinh ( Năm học 2017- 2018) có 250 trẻ,  học tại 9 nhóm lớp. 
1/ Nhà trẻ : 4 nhóm, có 80 trẻ/ 06 Giáo viên.
2/ Lớp 3-4 tuổi: 01 lớp, với 40trẻ/ 02 Giáo viên.
3/ Lớp 4-5 tuổi : 02 lớp với 60 trẻ/ 03 Giáo viên.
4/ Lớp 5-6 tuổi : 02 lớp với 70 trẻ/ 4 Giáo viên.

II. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

BAN GIÁM HIỆU

TỔ VĂN PHÒNG

- Kế toán

- Y tế

- Cô nuôi

- Bảo vệ

TỔ CHUYÊN MÔN

- Tổ mẫu giáo

- Tổ Nhà trẻ

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

-Tổ chức công đoàn

- Tổ chức đoàn thanh niên

TỔ CHỨC XÃ HỘI

-Hội cha mẹ học sinh