A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2019-2020; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG MN NHƯ NGUYỆT

    

   Số:         /BC-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                                       Quang Châu, ngày 20 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2019-2020

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

 

             Thực hiện công văn số 410/ PGDĐT- VP, ngày 22/6/2020 của phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học năm học 2019- 2020, trường mầm non Như Nguyệt báo cáo kết quả thực hiện trong năm học như sau:

1. Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị

Trường mầm non Như Nguyệt nằm trên địa bàn xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Số lượng CBGV và nhân viên nhà trường là 21 người; trong đó CBQL: 02 người, giáo viên 14 người, nhân viên 5 người.

Về trình độ: Đại học 4 đ/c; cao đẳng: 5 đ/c; Trung cấp: 12 đ/c

Tổng số học sinh đầu năm học là 225 trẻ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạc giao. Đến tháng 6 năm 2020, nhà trưởng có 235 trẻ, thêm 10 trẻ nhà trẻ, tăng 4% so với đầu năm. 100% trẻ ăn bán trú tại trường.

Đến tháng 7/2020 tổng số học sinh toàn trường như sau:

8 nhóm lớp = 235 trẻ

Lớp 5-6 tuổi: 2 lớp = 60 trẻ

Lớp 4-5 tuổi: 2 lớp = 56 trẻ

Lớp 3-4 tuổi: 2 lớp = 59 trẻ

Nhóm 24-36 tháng: 2 nhóm = 60 trẻ

Cơ sở vật chất nhà trường: Nhà trường có 9 phòng học kiên cố, rộng rãi toáng mát đáp ứng nhu cầu dạy và học, có 06 phòng chức năng, 9 công trình vệ sinh đạt yêu cầu. Nhà trường có công trình nước sạch, 01 sân chơi ngoài trời có đủ 5 loại đồ chơi trở lên, có mái vòm che mưa nắng. Có 01 bếp ăn 1 chiều đảm bảo ATVSTP.

* Thuận lợi

Nhà trường luôn nhận đù¬c sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Việt Yên, sự quan tâm, tạo điều kiện của hội phụ huynh học sinh để tổ chức tốt mọi hoạt động học tập, vui chơi cho trẻ.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên luôn tâm huyết với công việc, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình trong các hoạt động và phong trào thi đua. Nội bộ nhà trường đoàn kết, thống nhất, có tinh thần giúp đỡ, học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, luôn có ý thức vui chơi học tập tốt.

* Khó khăn

Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường thường xuyên biến động.

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

NĂM HỌC 2019-2020

 

1. Công tác tham mưu và thực hiện các văn bản chỉ đạo

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tích cực triển khai, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ đạo về chế độ chính sách đối với CBGV như sau:

Triển khai và thực hiện đạt hiệu quả theo chủ đề năm học: “Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh sinh viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”.Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập.

 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách khác đối với trẻ em;

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN (Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT);

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, tăng cường giáo dục phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích;

Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn  2018 - 2025”.

2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Triển khai nghêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với các phong trào thi đua của ngành. gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ năm học; triển khai cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ký cam kết thực hiện 10 điều  mà CB, GV,NV không được làm.Tăng cường đổi mới phương thức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa các phong trào thi đua và cuộc vận động thành các hành động cụ thể như phát động phong trào“Xây dựng trường mầm non an toàn, thân thiện; cô đổi mới sáng tạo, trẻ tích cực hoạt động”, Phong trào“Xây dựng vườn rau sạch cho bé”, phong trào “Mỗi giáo viên giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ” gắn với việc“ Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, phù hợp với trẻ MN, nâng cao chất lượng CSGD trẻ”

Chỉ đạo 100% các lớp nghiêm túc Chương trình GDMN; tổ chức thực hiện học 02 buổi/ngày; tổ chức đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển; thực hiện khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Kết quả, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch năm học

3. Phát triển mạng lưới trường lớp tăng tỷ lệ huy động trẻ.

Nhà trường có 8 nhóm lớp với 235 trẻ, tăng 4% so với đầu năm học. Trong đó:

Lớp 5-6 tuổi: 2 lớp = 60 trẻ

Lớp 4-5 tuổi: 2 lớp = 56 trẻ

Lớp 3-4 tuổi: 2 lớp = 59 trẻ

Nhóm 24-36 tháng: 2 nhóm = 60 trẻ

Duy trì số trẻ đi học chuyên cần đạt: 99%

Duy trì số trẻ đạt bé ngoan đạt: 98%

4. Công tác  phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

Nhà trường phối hợp với trường MN Quang Châu làm tốt công tác điều tra huy động trẻ ra lớp theo đúng kế hoạch, huy động 60 trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp.

5. Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

5.1 Đổi mới hoạt động CSGD, năng cao chất lượng thực hiện GDMN.

Chỉ đạo triển khai 100% các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN mới  đảm bảo trẻ được học 2 buổi/ngày, trẻ 5 tuổi được theo dõi, đánh giá;

Dự bồi dưỡng chuyên môn cấp huyện về thực hiện chương trình  giáo dục mầm non theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm” và phương pháp dạy học tích cực. Bổ sung thêm 1 số tài liệu bồi dưỡng, tài liệu tham khảo phục vụ chương trình GDMN. 

100%  giáo viên các lớp chú trọng xây dựng môi trường trong và ngoàì lớp học, trang trí mảng tường mở cho trẻ hoạt động, tăng cường các hoạt động của cá nhân trẻ trong quá trình hoạt động.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình thời gian biểu tại các lớp, đã kiểm tra đột xuất 8/8 nhóm lớp.

Kiểm tra công tác quản lý bán trú - VSATTP- Vệ sinh ăn ngủ và việc thực hiện chương trình GDMN, trường có bếp ăn 01 chiều, mô hình bếp ăn đảm bảo an toàn.

Thực hiện tốt trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mầm non mới, phương pháp dạy học “ Lấy trẻ làm trung tâm” tiêu biểu như cô: Nguyện, Thủy, Ly.

Kiểm tra chuyên ngành của Phòng GD&ĐT Việt Yên nhà trường xếp loại tốt trong đó dự giờ 2 tiết xếp loại Giỏi 2/2 tiết đạt 100%

Kiểm tra toàn diện 4 ®/c và kiểm tra chuyên đề 10 đ/c. Kết qu c th:

Xếp loại kiểm tra toàn diện: tèt 02 ®/c ®¹t 50%, kh¸ 02®/c ®¹t 50%;

XÕp lo¹i KT chuyên đề: tèt 8 ®/c ®¹t 80%, kh¸ 02 ®/c ®¹t 20%.

Kết quả xếp loại cuối năm của CBGV,NV: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 6 đ/c; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11 đ/c; hoàn thành nhiệm vụ: 4 đ/c

Thực hiện tốt trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mầm non mới, phương pháp dạy học “ Lấy trẻ làm trung tâm” tiêu biểu như cô: Giáp Thủy, Nguyện, Đào Thủy, Ly  

Chỉ đạo các lớp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sân chơi phát triển vận động và  mô hình vườn rau của bé.

5.2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

Thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 80/2017/NĐ/CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 505/CT- BGD&ĐT ngày 20/02/2017 của Bô trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn số 195 /SGDĐT-GDMN ngày 20/11/2017 của Sở GD&ĐT về tăng cường các biện pháp an toàn; phòng ngừa ngăn chăn, ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13 ngày15/04/2010, Nhà trường xây dựng kế hoạch và các phương án đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm…trong trường học, thường xuyên thông tin báo cáo kịp thời hàng tháng về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ; kết quả trong cả học kỳ không xảy ra trường hợp mất an toàn hoặc ngộ độc thực phẩm cho trẻ trong nhà trường.

5.3 Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với GVMN.

Làm tốt công tác phối hợp với y tế tổ tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần cho trẻ, theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, kết quả:

Tổng số trẻ: 235 cháu trong đó: tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân 5/235 = 2%. Làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ, tổ chức 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN. Trường có bếp ăn một chiều, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn thực phẩm

5.4. Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia và “Trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

Ngay từ đầu năm học nhà trường tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Thông tư 19/2018.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường đã xây dựng kế hoạch (Cải tiến chất lượng) thực hiện nghiêm túc công tác tự đánh giá thu thập minh chứng sau các năm học, chuẩn bị cho công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục vào năm 2020,

Chỉ đạo 100% các lớp thực hiện đổi mới phương pháp theo hướng “ Lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường  đã triển khai tốt nội dung trên trong chương trình giáo dục trẻ, trang trí lớp theo hướng dẫn tổ chức nhiều tiết dạy hay thực hiện đổi mới phương pháp, xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và ngoài lớp.

6. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Năm học 2019 – 2020 nhà tr­ường có 9 phòng học kiên cố. 09 công trình vệ sinh đạt yêu cầu.

Nhà trường huy động được sự tham gia của phụ huynh học sinh, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... nhằm tăng cường CSVC và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường. Thường xuyên có sự giám sát của Ban đại diện phụ huynh học sinh.

Huy động phụ huynh đóng góp công sức, tiền của để mua sắm, tổ chức các hoạt động ngày hội, lễ, khen thưởng;

100% các lớp có Ban cha hội phụ huynh, ban chi hội toàn trường. Xây dựng quy chế hoạt động của hội trong năm học, có các văn bản thoả thuận giữa nhà trường và hội phụ huynh.

Nhà trường đó làm tốt công tác giao đồ dùng cho từng cô phụ trách các lớp đầy đủ. 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi có đầy đủ bàn ghế đúng quy cách, đủ đồ dùng, bảng biểu học tập theo quy định.  

7. Công tác phát triển đội ngũ

Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, trẻ, yên tâm nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

Hoàn thành tốt mọi công việc được giao, xây dựng tập thể đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, đặc biệt việc thực hiện các nội quy quy chế đã xây dựng trong kế hoạch nhiệm vụ năm học thể hiện rõ ý thức về trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường về kỷ luật lao động, phẩm chất lối sống, thể hiện tính sư phạm nhà giáo trong nhà trường. Thực hiện nếp sống gia đình nhà giáo văn hóa mới, nói lời hay làm việc tốt thực sự là tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Phối kết hợp chặt chẽ các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức trong nhà trường như: Đoàn thanh niên, chi bộ Đảng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tìm ra được những cán bộ giáo viên nòng cốt đi đầu trong các hoạt động của nhà trường

Tổng số cán bộ giáo viên: 21 đ/c, tăng 01 đ/c so với đầu năm học.Trong ®ã:   

CBQL: 2 đ/c,  Gi¸o viªn: 14 đ/c.  Nhân viên: 05 đ/c (cô nuôi: 2đ/c).               

Tr×nh ®é ®µo t¹o: §¹i häc: 4 đ/c -  Cao ®¼ng: 5 đ/c – Trung cấp: 12 đ/c

  Nhà trường đã xây dựng khá tốt phong trào kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong môi trường sư phạm đúng với ý nghĩa cô giáo người mẹ hiền, có niềm tin uy tín với cha mẹ trẻ, có sức thuyết phục với đồng chí đồng nghiệp.

BGH nhà trường biết phát huy thế mạnh của từng giáo viên thể hiện rõ vai trò của mình trong từng cương vị công tác. Khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ.

Nhà trường có 02 đảng viên, trong đó 1 đ/c là CBQL.

* Công tác đào tạo bồi dưỡng:

Nhà trường luôn coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, động viên khuyến khích giáo viên học tập để nâng cao trình độ.

* Về chế độ đời sống:

100%  CB,GV,NV đều được nâng lương thường xuyên, Thu nhập bình quân của một giáo viên đạt từ 4.000.000-> 7.000.000đ/tháng . Ngoài ra nhà trường chi trả phụ cấp đối với các chức vụ kiêm nhiệm như: tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Có quà cho CB,GV,NV trong các dịp lễ tết, động viên giáo viên bằng cả vật chất và tinh thần đối với những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức cho cán bộ giáo viên thăm quan trong dịp hè.

 8. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý GDMN

Tăng cường các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khoẻ cho trẻ trong nhà trường. Phát động các đoàn viên công đoàn tham gia phong trào trồng rau sạch để bổ sung vào bữa ăn cho trẻ. Triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức ăn bán trú tại trường, không để tình trạng nấu ăn không đúng thực đơn, không lưu mẫu thức ăn và bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Bếp ăn nhà trường đảm bảo vệ sinh, được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung tâm y tế dự phòng huyện.

Kết hợp hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khoẻ với tăng cường các hoạt động phát triển thể lực nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi ít nhất 0,4% so với năm học trước. Đảm bảo 100% trẻ được khám sức khỏe định kì. Chú trọng giáo dục kĩ năng sống, hành vi văn minh, nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt góp phần hình thành nhân cách ban đầu của trẻ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công tác y tế học đường theo quy định.Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT, ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các quy định về trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học, Nhà trường có kết nối Internet  phục vụ cho công tác quản lý và dạy học. Chỉ đạo và tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên về cách soạn giáo án điện tử, bước đầu giáo viên tiếp cận việc soạn giáo án điện tử đưa vào hoạt động đơn giản và soạn giáo án tương đối đảm bảo.

Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo quyết định số 17/2009/QĐ-BGD, ngày 25/7/2009. Tăng cường kiểm ra giám sát hỗ trợ giáo viên việc thực hiện chương trình. Xây dựng môi trường giáo dục, hướng dẫn giáo viên bám sát chương trình, sáng tạo trong thiết kế bài dạy, ứng dụng công nghệ thông tin. tiếp tục duy trì nâng cao chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ ” trong nhà trường.

Tích cực đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm phát triển giáo dục toàn diện, tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm khám phá, giáo dục hình thành kĩ năng sống phù hợp với độ tuổi.

Thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi để có biện pháp phối hợp và tác động kịp thời giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển toàn diện và tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào trường Tiểu học.

Nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật, không có thái độ phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật.

9. Công tác xã hội hóa

Luôn quản lí và chỉ đạo tốt các hoạt động ngoại khóa lấy trẻ làm trung tâm. Huy động phụ huynh học sinh góp thời gian, công sức và kinh phí tổ chức thành công 02 hoạt động ngoại khóa là: tết trung thu và ngày hội của cô 20/11 với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng.

10. Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Nhà trường triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”;

Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ mầm non;

Kết quả đạt được: Phụ huynh nhà trường đã nhận thức đựơc về công tác CSGD trẻ, phòng chống dịch bệnh, các phong trào của nhà trường…và phối kết hợp cùng nhà trường trong công tác CSGD trẻ. Hỗ trợ bổ xung về đồ dùng thiết bị dạy và học, đồ dùng phục vụ bán trú,…

Các biện pháp sáng tạo của địa phương, nhà trường: Tuyên truyền trong cuộc họp phụ huynh; tại góc tuyên truyền của các lớp bằng các hình ảnh, tờ tuyên truyền. Tuyên truyền trên loa phát thanh của nhà trường vào các buổi sáng hàng tuần. Cuối mỗi chủ đề trưng bầy sản phẩm đẹp, sáng tạo của trẻ toàn trường ngoài sân để phụ huynh xem. Tổ chức các hội thi của trẻ: thi văn nghệ; bé khéo tay

II. Đánh giá chung

1. Đánh giá tóm tắt kết quả nổi bật so với chỉ tiêu đề ra

C th hoá và ch đạo thc hin có hiu qu toàn b các văn bn ch đạo cngành đến các gi¸o viªn;

Công tác phát triển số lượng: Hoàn thành 104% vượt 4% kế hoạch giao.

Giáo viên dạt giỏi cấp trường được nâng lên 13 GV tham gia dự thi GVDG cấp trường đạt kết quả tốt.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Tết trung thu; Ngày hội của cô 20/11

Công tác kiểm tra nội bộ trường học đảm bảo đúng kế hoạch đã xây dựng.

Làm tốt công tác tổ chức ăn bán trú. Chỉ đạo CBGV duy trì tốt vườn rau của nhà trường đảm bảo đủ rau sạch phục vụ trẻ ăn bán trú.

Công tác xây dựng đội ngũ: Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Khó khăn, hạn chế và biện pháp khắc phục:

* Khó khăn:

Phụ huynh học sinh: Nhận thức về việc cho con đi học ở lứa tuổi mầm non với phụ huynh chưa đồng đều. Vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động trong nhà trường (cho các cháu đến muộn) ảnh hưởng đến việc dạy học và tham gia các hoạt động trong nhà trường.

Giáo viên nhà trường thường xuyên biến động.

* Biện pháp khắc phục:

Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, tầm quan trọng của việc đi học đúng giờ ở trường mầm non và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức.

* Bài học kinh nghiệm

Qua  học kỳ 1 với những kết quả đã đạt được và những khó khăn hạn chế nhà trường rút ra một số bài học như sau:

Tiếp tục học tập nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với thực tế của trường. Phát huy tính tự giác, tính tích cực của giáo viên. Tích cực dự giờ, khảo sát giáo viên đưa ra các nội quy quy định hướng dẫn cụ thể để giáo viên thực hiện.

Đội ngũ CBQL phải là những người tâm huyết, vững chuyên môn, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát tới từng giáo viên, biết phát huy thế mạnh của từng giáo viên trong công việc. Đội ngũ giáo viên phải nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tích cực tự học để nâng cao chuyên môn;

 Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cho CBGV nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ CBGV của đơn vị. Tập thể CBGV trong trường phải thật sự là một khối đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2020

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo chuyển biến mới về chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm học, làm tốt công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài đạt kết quả cao.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1.Phát triển số lượng:

Tiếp tục duy trì số lượng trẻ tới trường đạt 8 nhóm lớp.

2.2. Chất lượng giáo dục toàn diện:

 100% trẻ đến trường đảm bảo an toàn tính mạng, sạch sẽ, khỏe mạnh, tỷ lệ kênh phát triển bình thường cao, giảm tỷ lệ suy ding dưỡng còn dưới 2%.

 100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu.

 Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục phấn đấu có nhiều tiết giỏi, khá, không có giờ đạt yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phư­ơng pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”; tổ chức các hoạt động trải nghiệm như tết hàn thực; lễ ra trưởng của trẻ 5 tuổi; tết thiếu nhi 01/06.

Trang trí nhóm lớp, tạo môi trường trong ngoài lớp gần gũi thân thiện với trẻ để đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp an toàn phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2 theo thông tư 19/2018.

Tăng cư­ờng sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trư­ờng và xã hội để làm tốt công tác chăm, sóc giáo dục cho học sinh,

2.3 Cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn quốc gia:

Tích cực làm tốt công tác XHH , bổ sung kinh phí mua thiết bị đồ dùng nhà bếp đảm bảo an toàn cho trẻ.

2.4.Chất lượng đội ngũ:  

Duy trì đội ngũ CBGV ổn định, đạt chuẩn và trên chuẩn.

Phấn đấu trường 70% CBGV,NV đạt LĐTT; 70% giáo viên giỏi cấp trường; 30% giáo viên giỏi cấp huyện.

2.5. Công tác thi đua:

 Nhà trường: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, phấn đấu đứng tốp đầu trong các trường mầm non và giữ vững danh hiệu cơ quan văn hoá ;

 Tập thể đạt lao động tiên tiến

 Công đoàn đạt trong sạch vững mạnh.

Phần III

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 *. Đối với phòng giáo dục:

  Tiếp tục quan tâm tới các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn để đội ngũ CBGV nhà trường có điều kiện học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm trong công tác dạy và học.

* Đối với Phụ huynh học sinh:

 Tiếp tục quan tâm, ủng hộ nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa lấy trẻ làm trung tâm trong học kì tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2019-2020; và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của trường mầm non Như Nguyệt./.

Nơi nhận:

- Bộ phận MN: PGD&ĐT (b/c);

- Lưu nhà trường.

Bản điện tử:

- Phòng GD&ĐT.

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                         (đã ký)

 

 

                                                                                                        Giáp Thị Len


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 11 : 413